Pomysły dla Klubów

Kluby Niemarnowania mają za zadanie wytłumaczyć uczniom problem wyrzucania żywności oraz wskazać ciekawe pomysły na ograniczenie tego zjawiska, zaczynając od szkolnych korytarzy. Materiały dotyczące pomysłów na działania Klubu możecie pobrać po zarejestrowaniu się/zalogowaniu.

Każdy opiekun czy nauczyciel, który zgłosi Klub otrzyma imienny certyfikat udziału w inicjatywie dla siebie oraz wzór certyfikatu dla dzieci.

W tym roku Kluby mogą wziąć udział w specjalnym konkursie – wystarczy napisać zwrotkę piosenki o niemarnowaniu wg wytycznych i przesłać na maila Biura Programu! Więcej o konkursie znajduje się TU.


A

POBIERZ GRĘ I ROZPOCZNIJ ZABAWĘ! 🙂

Gra-planszowa_Zakupowe_Mistrzostwa.zip

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do materiałów

Dane osobowe

Poziom nauczania

Szkoła

Adres

Hasło

Działając w imieniu Szkoły/Placówki oraz w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu „Od uprawy do potrawy” edycja 2020/2021, Polityką Prywatności i Plików cookie, dostępnej na stronie www.tesco.pl/polityka prywatnosci/ oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego na stronie internetowej: www.oduprawydopotrawy.pl , akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do nich stosować.