Pomysły dla Klubów


Kluby Niemarnowania mają za zadanie wytłumaczyć uczniom problem wyrzucania żywności oraz wskazać ciekawe pomysły na ograniczenie tego zjawiska, zaczynając od szkolnych korytarzy. Materiały dotyczące pomysłów na działania Klubu możecie pobrać po zarejestrowaniu się/zalogowaniu.

Każdy opiekun czy nauczyciel, który zgłosi Klub otrzyma imienny certyfikat udziału w inicjatywie dla siebie oraz wzór certyfikatu dla dzieci.

Przy okazji V edycji programu przygotowaliśmy dla Klubów także dodatkowe konkursy: „Rymuję, nie marnuję” i „Rysuję, nie marnuję”, w których dajemy dzieciom możliwość wykazania się kreatywnością i zachęcamy do pogłębiania wiedzy na temat marnowania. Podczas gdy konkurs zimowy dobiegł już końca, Kluby Niemarnowania nadal mogą brać udział w konkursie „Rysuję, nie marnuję”, którego zadaniem jest zilustrowanie piosenki „Od uprawy do potrawy” Majki Jeżowskiej (dostępnej TU) oraz przygotowanie „kolażu niemarnowania” pokazującego dobre praktyki i sposoby zapobiegania problemowi marnowania żywności. Zachęcamy do zabawy! Gotowe prace należy przesłać na maila Biura Programu! Więcej o konkursie znajduje się TU.

Gra-planszowa_Zakupowe_Mistrzostwa.zip

Zarejestruj się, aby uzyskać dostęp do materiałów

Dane osobowe

Poziom nauczania

Szkoła

Adres

Hasło

Działając w imieniu Szkoły/Placówki oraz w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu „Od uprawy do potrawy” edycja 2020/2021, Polityką Prywatności i Plików cookie, dostępnej na stronie www.tesco.pl/polityka prywatnosci/ oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego na stronie internetowej: www.oduprawydopotrawy.pl , akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do nich stosować.