Najczęściej zadawane pytania

Czym jest program „Od uprawy do potrawy”?
Program „Od uprawy do potrawy” powstał w oparciu o doświadczenie i renomę, jaką wypracował konkurs Tesco dla Szkół. Program ten ma za zadanie edukować dzieci w zakresie niemarnowania żywności w nowatorski sposób, opierający się aktywizacji uczniów w szkołach oraz podopiecznych placówek TPD poprzez zabawę i naukę. Obecnie trwa IV edycja.

Czego dotyczy program „Od uprawy do potrawy”?
Program skupia się na edukacji dzieci z zakresu niemarnowania. Zespół metodyków z zakresu żywienia przygotował program wpisujący się w założenia podstawy programowej nauczania w klasach 0-4 szkół podstawowych oraz przedszkolnych zerówek. Uczy m.in.:

Jakie są cele programu „Od uprawy do potrawy”?
Dzięki udziale w programie uczestnicy:

Kto jest organizatorem programu?
Organizatorem programu jest Tesco Polska.

Kto wspiera merytorycznie program „Od uprawy do potrawy”
W IV edycji ”Od uprawy do potrawy” partnerem honorowym jest Federacja Polskich Banków Żywności. Materiały merytoryczne od I do III edycji programu tworzyli również inni partnerzy, w tym Fundacją Szkoła na Widelcu oraz Funiversity.

Partnerami strategicznymi programu są Fundacja Tesco oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

Czy będą w tym roku realizowane wycieczki edukacyjne?
Nie, w roku szkolnym 2019/2020 będą realizowane 2 pozostałe filary programu: Kluby Niemarnowania oraz Materiały dla Opiekunów.

Dlaczego rezygnujemy z wycieczek?
Program jest w trakcie przebudowy, ponieważ organizatorzy w kontekście postępujących zmian klimatu chcą zwrócić szczególną uwagę młodego pokolenia na palący problem odpadów w krajach wysoko rozwiniętych, zwłaszcza odpadów żywieniowych. Edukacja i działania z tego zakresu należą do priorytetów firmy Tesco. Więcej o strategii Tesco Polska można przeczytać tu: Strategia Pomocnych Gestów Tesco.

Czy stara formuła wróci w kolejnych edycjach?
Na ten moment program skupia się na edukacji i promocji idei niemarnowania żywności poprzez działalność Klubów Niemarnowania. Zachęcamy do śledzenia naszej strony internetowej w celu uzyskania informacji o kolejnych edycjach.

Czym są Kluby Niemarnowania?
Klub Niemarnowania Żywności to grupa dzieci pod opieką opiekuna, której zadaniem jest prowadzenie w swojej placówce działań, które będą propagowały ideę niemarnowania. Opiekun wraz z wybraną grupą dzieci angażuje się w dowolny sposób. Propozycje działań są dostępne w zakładce „Scenariusze Lekcji” oraz „Pomysły dla Klubów”.

Kto może należeć do Klubu Niemarnowania Żywności?
W skład Klubu wchodzi od 3 do 30 uczestników pod wodzą opiekuna, który założy swoje konto na stronie programu. W konkretne działania może się włączać nawet cała szkoła (np. festyn) lub placówka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Jak się zapisać do  Klubu Niemarnowania?
Wystarczy zarejestrować się do IV edycji programu poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” w prawym górnym rogu strony i wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwia korzystania z materiałów dla opiekunów dostępnych jedynie po zalogowaniu.

Czy dostanę jakieś materiały pomocnicze do prowadzenia działań Klubu?
Tak, na stronie programu znajdują się materiały, wśród których można znaleźć bazę pomysłów dotyczącą zaangażowania dzieci w ideę niemarnowania. Jeśli chcesz, możesz założyć bank wymiany kanapek, zorganizować zbiórkę żywności, festyn w szkole, zaangażować lokalne media do napisania o działalności placówki. Dodatkowo, pierwszych 50 nowo zgłoszonych Klubów Niemarnowania otrzyma na adres szkoły planszową grę edukacyjną, stworzoną specjalnie na potrzeby programu.

O czym jest gra planszowa dla Klubów?
W grze „Zakupowe Mistrzostwa” cała grupa, podzielona na 6 zespołów, wciela się w pomocników kuchennych i zostaje wysłana na misję zebrania produktów na obiad. Ich zadaniem będzie poruszanie się po planszy i jak najszybsze uzbieranie wszystkich niezbędnych składników z Listy Zakupów przy jak najmniejszej liczbie niepotrzebnych Produktów. Kto pierwszy wróci do Kuchni z kompletną listą ma duże szanse na zwycięstwo. Jest to idealna gra edukacyjna – nie tylko dla członków Klubu Niemarnowania. Ułatwi ona nie tylko zakorzenienie dobrych nawyków zakupowych wśród najmłodszych, ale pokaże również, że racjonalne żywienie bez marnowania potrafi być zabawą każdego dnia (materiały do gry są również dostępne do pobrania tu)

Jak otrzymać grę?
Aby otrzymać grę, należy zarejestrować się na stronie programu. Do pierwszych 50 nowo założonych Klubów zostanie wysłana gra, pozostali mogą pobrać materiały ze strony.

Czym są scenariusze lekcji?
Każdy opiekun zarejestrowany w programie może pobrać pakiet edukacyjny. W jego skład wchodzą gotowe scenariusze lekcji (19 scenariuszy) zgodne z podstawą programową zachęcające do pogłębiania wiedzy o zdrowym odżywianiu i niemarnowaniu żywności.

Czym jest strefa dla dzieci?
Dzieci (oraz nauczyciele, rodzice i cala społeczność szkolna i placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) otrzymują otwarty dostęp do materiałów z ćwiczeniami do wykonania w domu w postaci atrakcyjnych zadań, rebusów, łamigłówek. Materiały te będą zachęcać do pogłębiania wiedzy zdobytej w ramach Klubów Niemarnowania oraz do włączenia w proces rodziców, którzy będą pomagać przy robieniu zadań.

Jakie są korzyści z udziału w programie?
Każdy zarejestrowany opiekun otrzyma imienny certyfikat udziału w programie dla uczestników. Do pierwszych 50 nowo zgłoszonych Klubów Niemarnowania zostanie wysłana na wskazany adres planszowa gra edukacyjna „Zakupowe Mistrzostwa”. Każdy Klub może też wziąć udział w konkursie na relację z obchodów Światowego Dnia Żywności pt. „Ratuję, nie marnuję”.

Jak wziąć udział w konkursie?
Opiekun zakłada Klub, rejestrując się do programu przez stronę www programu. Następnie Klub realizuje zadanie konkursowe – organizuje w swojej placówce obchody Światowego Dnia Żywności (16 października). Propozycje działań można znaleźć w zakładce „Pomysły dla Klubów”, natomiast zachęcamy do realizacji własnych pomysłów! Między 16 października a 15 listopada Opiekun Klubu przesyła na adres mailowy Biura Programu relację z obchodów Światowego Dnia Żywności. Jury wybiera 3 laureatów, którzy zostaną ogłoszeni do 17 stycznia 2020r. Na zwycięskie drużyny czekać będą bony do Tesco oraz warsztaty z edukatorem z Banków Żywności!

Czym jest Światowy Dzień Żywności?
Jest to święto obchodzone corocznie od 16 października 1979 roku w rocznicę dnia utworzenia Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, które miało miejsce w 1945 roku. Celem obchodów Światowego Dnia Żywności jest pogłębianie świadomości opinii publicznej na temat globalnych problemów żywnościowych i wzmocnienie poczucia solidarności w walce z głodem, niedożywieniem i ubóstwem.

Na czym polega zadanie konkursowe?
Zadaniem konkursowym jest stworzenie relacji z obchodów Światowego Dnia Żywności (16 października), promujących w placówce ideę niemarnowania żywności przez Wasz klub. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę w zgłoszeniu?
Oceniane będą takie aspekty jak: kreatywność działań i ich niestandardowy charakter, wykorzystanie kanałów komunikacji w szkole i dotarcie do szerokiej grupy odbiorców, zaangażowanie uczniów oraz walory edukacyjne działań.

Kto się może zgłosić do konkursu?
Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na stronie programu Kluby Niemarnowania Żywności, reprezentowane przez Opiekuna. Każdy Opiekun może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia?
Zgłoszenia będą przyjmowane od 16 października do 15 listopada do godz. 15.00.

W jakiej formie przesyłać zgłoszenia?
Zgłoszenia należy przesłać w postaci formularza zgłoszeniowego + max. 3 załączników (np. audio, foto, video, ppt, pdf). Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ

Gdzie przesłać formularz zgłoszeniowy?
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres mailowy Biura Programu: kontakt@oduprawydopotrawy.pl .

Kiedy będą wyniki konkursu?
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 17 stycznia 2020 r.

Jakie są przewidziane nagrody w konkursie?
Za zajęcie I, II oraz III miejsca, wybrane szkoły otrzymają Bony Płatnicze do zrealizowania w Tesco w wysokości: I miejsce: 3 000 zł, II miejsce: 2 000 zł, III miejsce: 1 000 zł. Dodatkowo w każdej z 3 zwycięskich placówek Edukatorzy z Banków Żywności przeprowadzą warsztaty, w trakcie których dzieci będą miały okazję pogłębić wiedzę zdobytą w trakcie lekcji z wykorzystaniem gry planszowej.

Do kiedy zwycięzcy otrzymają nagrodę?
Bony płatnicze zostaną przekazane zwycięzcom do 31 stycznia 2020 roku, a podstawą ich odebrania będzie podpisanie w imieniu zwycięskiej grupy uczestników przez Opiekuna protokołu przekazania. Warsztaty Edukatorów z Banków Żywności zostaną przeprowadzone do końca 2 semestru roku szkolnego 2019/2020 (tj. do dnia 26 czerwca 2020 r.).