Zarejestruj się

Dzięki rejestracji na stronie otrzymasz dostęp do scenariuszy lekcji oraz pomysłów aktywności dla szkolnych klubów niemarnowania!

Dane osobowe

Poziom nauczania

Szkoła/Placówka

Adres

Hasło

Działając w imieniu Szkoły/Placówki oraz w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu „Od uprawy do potrawy” edycja 2020/2021, Polityką Prywatności i Plików cookie, dostępnej na stronie www.tesco.pl/polityka prywatnosci/ oraz Regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego na stronie internetowej: www.oduprawydopotrawy.pl , akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do nich stosować.