Zarejestruj się

Dzięki rejestracji na stronie otrzymasz dostęp do scenariuszy lekcji oraz pomysłów aktywności dla szkolnych klubów niemarnowania!

Dane osobowe

Poziom nauczania

Szkoła

Adres

Hasło

Działając w imieniu Szkoły oraz w imieniu własnym, oświadczam, że zapoznałem/łam się z Regulaminem Programu „Od uprawy do potrawy” Edycja 2019/2020”, Polityką Prywatności i Plików Cookie, dostępnej na stronie https://www.tesco.pl/polityka-prywatnosci/ oraz Regulaminem Świadczenia usług drogą elektroniczną, dostępnego na stronie internetowej: www.oduprawydopotrawy.pl, akceptuję ich treść oraz zobowiązuję się do nich stosować.