Najczęściej zadawane pytania

Czym jest program „Od uprawy do potrawy”?
Program „Od uprawy do potrawy” powstał w oparciu o doświadczenie i renomę, jaką wypracował konkurs Tesco dla Szkół. Program ten ma za zadanie uczyć dzieci w zakresie niemarnowania żywności w nowatorski sposób, opierający się aktywizacji uczniów w szkołach oraz podopiecznych placówek TPD poprzez zabawę i naukę. Obecnie trwa V edycja.

Czego dotyczy program „Od uprawy do potrawy”?
Program skupia się na edukacji dzieci z zakresu niemarnowania. Zespół metodyków z zakresu żywienia przygotował program wpisujący się w założenia podstawy programowej nauczania w klasach 0-4 szkół podstawowych oraz przedszkolnych zerówek. Uczy m.in.:

Jakie są cele programu „Od uprawy do potrawy”?
Dzięki udziale w programie uczestnicy:

Kto jest organizatorem programu?
Organizatorem programu jest Tesco Polska.

Kto wspiera merytorycznie program „Od uprawy do potrawy”

W V edycji ”Od uprawy do potrawy” partnerem honorowym jest Federacja Polskich Banków Żywności.

Partnerami strategicznymi programu są Fundacja Tesco oraz Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.

Materiały merytoryczne od I do III edycji programu tworzyli również inni partnerzy, w tym Fundacją Szkoła na Widelcu oraz Funiversity.

Czym są Kluby Niemarnowania?
Klub Niemarnowania Żywności to grupa dzieci pod opieką opiekuna, której zadaniem jest prowadzenie w swojej placówce działań, które będą propagowały ideę niemarnowania. Opiekun wraz z wybraną grupą dzieci angażuje się w dowolny sposób. Propozycje działań są dostępne w zakładce „Scenariusze Lekcji” oraz „Pomysły dla Klubów”.

Kto może należeć do Klubu Niemarnowania Żywności?
W skład Klubu wchodzi od 3 do 30 uczestników pod wodzą opiekuna, który założy swoje konto na stronie programu. W konkretne działania może się włączać nawet cała szkoła (np. festyn) lub placówka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Jak się zapisać do Klubu Niemarnowania?
Wystarczy zarejestrować się do V edycji programu poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” w prawym górnym rogu strony i wypełnienie krótkiego formularza rejestracyjnego. Rejestracja umożliwia korzystania z materiałów dla opiekunów dostępnych jedynie po zalogowaniu.

Czy dostanę jakieś materiały pomocnicze do prowadzenia działań Klubu?
Tak, na stronie programu znajdują się materiały, wśród których można znaleźć bazę pomysłów dotyczącą zaangażowania dzieci w ideę niemarnowania. Jeśli chcesz, możesz założyć bank wymiany kanapek, zorganizować zbiórkę żywności, festyn w szkole, zaangażować lokalne media do napisania o działalności placówki.

Czy w tym roku również 50 pierwszych nowo założonych Klubów otrzyma grę?
Wiele z naszych Klubów otrzymało grę i cieszy się z niej od poprzedniej edycji. Wszyscy, którzy nie posiadają gry mogą pobrać ją ze strony programu. W tym roku naszą główną atrakcją jest konkurs „Rymuję, nie marnuję”. Jak co roku przygotowaliśmy też wartościowe materiały dla nauczycieli i uczniów.  

Czym są scenariusze lekcji?
Każdy opiekun zarejestrowany w programie może pobrać pakiet edukacyjny. W jego skład wchodzą gotowe scenariusze lekcji (27 scenariuszy) zgodne z podstawą programową zachęcające do pogłębiania wiedzy o zdrowym odżywianiu i niemarnowaniu żywności.

Czym jest strefa dla dzieci?
Dzieci (oraz nauczyciele, rodzice i cala społeczność szkolna i placówek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci) otrzymują otwarty dostęp do materiałów z ćwiczeniami do wykonania w domu w postaci atrakcyjnych zadań, rebusów, łamigłówek. Materiały te będą zachęcać do pogłębiania wiedzy zdobytej w ramach Klubów Niemarnowania oraz do włączenia w proces rodziców, którzy będą pomagać przy robieniu zadań.

Jakie są korzyści z udziału w programie?
Każdy zarejestrowany opiekun otrzyma imienny certyfikat udziału w programie dla uczestników. Każdy Klub może też wziąć udział w konkursie na stworzenie zwrotki piosenki „Rymuję, nie marnuję”.

Jak wziąć udział w konkursie?
Opiekun zakłada Klub, rejestrując się do programu przez stronę www programu. Po zarejestrowaniu będzie można pobrać formularz konkursu. Następnie Klub realizuje zadanie konkursowe tworzy zwrotkę piosenki o niemarnowaniu żywności. Między 14 października, a 18 listopada Opiekun Klubu przesyła na adres mailowy Biura Programu pracę konkursową – zwrotkę piosenki. Jury wybiera 3 laureatów, którzy zostaną ogłoszeni do 1 grudnia 2020 r. Na zwycięskie drużyny czekać będą nagrody – bony i upominki dla dzieci! Teksty laureatów znajdą się w piosence.

Na czym polega zadanie konkursowe?
Zadaniem konkursowym jest stworzenie zwrotki piosenki dotyczącej niemarnowania żywności. Szczegóły konkursu znajdują się w regulaminie.

Jakie kryteria będą brane pod uwagę w zgłoszeniu?
Oceniane będą takie aspekty jak: kreatywność, wymiar edukacyjny, zgodność z wytycznymi, rytmiczność oraz humor.

Kto się może zgłosić do konkursu?
Uczestnikami Konkursu mogą być zarejestrowane na stronie programu Kluby Niemarnowania Żywności, reprezentowane przez Opiekuna. Każdy Opiekun może wziąć udział w Konkursie tylko raz.

Do kiedy przyjmowane są zgłoszenia?
Zgłoszenia będą przyjmowane od 14 października do 18 listopada.

W jakiej formie przesyłać zgłoszenia?
Zgłoszenia należy przesłać w postaci formularza zgłoszeniowego + tekstu piosenki w wordzie + max. 3 załączników dodatkowych (np. audio, foto, video, ppt, pdf). Formularz zgłoszeniowy można pobrać TUTAJ.

Gdzie przesłać formularz zgłoszeniowy?
Formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami należy przesłać na adres mailowy Biura Programu: kontakt@oduprawydopotrawy.pl.

Kiedy będą wyniki konkursu?
Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 4 grudnia 2020 r.

Jakie są przewidziane nagrody w konkursie?
Wybrane szkoły otrzymają bony oraz upominki dla uczniów: I miejsce: bon Tesco o wartości 3000 zł i notesy dla dzieci o wartości 260 zł, II miejsce: bon Tesco o wartości 2000 zł i notesy dla dzieci o wartości 260 zł, III miejsce: bon Tesco o wartości 1000 zł i notesy dla dzieci o wartości 260 zł.

Do kiedy zwycięzcy otrzymają nagrodę?
Bony i upominki zostaną przekazane zwycięzcom do 31 stycznia 2021 roku, a podstawą ich odebrania będzie podpisanie w imieniu zwycięskiej grupy uczestników przez Opiekuna protokołu przekazania.